EUROPEJSKI KOORDYNATOR KAMPANII BIAŁYCH SERC

KAMPANIA BIAŁYCH SERC OD 2016 ROKU W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH! 


W październiku 2015 r. podpisałem NOMINACJĘ NA KOORDYNATORA KAMPANII BIAŁYCH SERC OF EUROPE. Nominację otrzymała pani Elizabeth Blania -Kacprzyk :-) Wzajemna współpraca i koordynowanie solidarnego protestu przeciwko narkotykom także w Europie pozwoli na wzmocnienie działań profilaktycznych w skutecznym przeciwdziałaniu narkomanii nie tylko w Polsce.


Elizabeth Blania-Kacprzyk, urodzila się 24 października 1955 roku w Łodzi, Od 1976 roku zamieszkuje w Szwecji. Tutaj ukończyła 2-letnie studia chemii przemysłowej oraz studiowała rok na wydziale biologii Uniwersytetu w Lund.
W 1980 roku założyła firmę handlową, którą prowadzi do chwili obecnej.
Od 1982 roku rozpoczęła działalność charytatywną na rzecz Polski i Polaków. Pierwszą pomoc skierowała do Domów Dziecka w Łodzi.
W 1997 roku po XIV Sejmiku Działaczy Polonijnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego -założyła Polish Olympic Club of Sweden, w którym do 2000 roku kierowała działem kultury i rozrywki. Od 1980 roku zaprasza do Szwecji polskich artystów popularyzując kulturę polską w Skandynawii. Od 1997 ściśle współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim. Jest obecna na Sejmikach PKOLu i bierze udział w polonijnych igrzyskach olimpijskich.
Elżbieta Blania -Kacprzyk jest inicjatorką, założycielką i od 2000 roku prezesem międzynarodowej organizacji kobiecej „Polka-Międzynarodowa Asocjacja Kobiet Polskich "Polka International”. Organizacja Polka International jest jedyną międzynarodową organizacją polonijną posiadającą własne oddziały na: Białorusi, Ukrainie, we Włoszech i w Polsce.
Elżbieta Blania-Kacprzyk jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu piękności dla polonijnych dziewcząt pod nazwą Miss Polonii of Sweden, który jest organizowany przez Polka International od 2001 roku, Jest również założycielem i fundatorem Fundacji Miss Polonia of Sweden, którego celem są konkursy mające na celu przybliżenie młodzieży polskiej urodzonej na emigracji, wiedzy o ojczystym kraju.
W 2005 roku otworzyła „Star Promotion" AB, której głównym zadaniem jest promocja Polski i najlepszych polskich produktów, na rynku skandynawskim.


Elżbieta Blania-Kacprzyk jest inicjatorką i założycielką w 2008 roku Unii Kobiet pod nazwą"Polka International Alliance" . Jest organizatorką kongresów, oraz międzynarodowych plenerów malarskich w Szwecji, promujących polskich artystów malarzy.
Od 2000 roku do chwili obecnej prowadzi wiele akcji z których dochód jest przeznaczony dla potrzebujących pomocy matek ‚samotnie wychowujących dzieci oraz dla dzieci niepełnosprawnych.


Elżbieta Blania-Kacprzyk jest odznaczona Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków R.P za wybitne zasługi w krzewieniu działalności patriotycznej oraz jest vice prezesem pierwszego Międzynarodowego Związku Piłsudczyków w Malmö.