KARTA ZGŁOSZENIOWA

Nie otrzymałeś zaproszenia od ORGANIZATORA? Zgłoś udział swoje instytucji,organizacji w Kampanii Białych Serc wypełniając poniższy formularz.Dziękujęmy :-)

Tytuł:
imię Koordynatora:
nazwisko Koordynatora:
tel.kontaktowy:
adres e-mail:
nazwa instytucji lub organizacji:
adres instytucji lub organizacji:
Pana/Pani wiadomość: