Kampania "Białych Serc" informacja

Pomysłodawcą kampanii “Białych Serc” jest Mariusz Zalewski,a głównym organizatorem Grupa Zalewski Patrol we współpracy ze Stowarzyszeniem Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.Charakterystycznym symbolem kampanii jest białe serduszko zawieszone w oknie.
Kampania “Białych serc” ma na celu propagowanie życia bez narkotyków, skierowna jest głównie do młodzieży,
dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Kampania jest również protestem przeciwko rosnącej liczbie osób uzależnionych, poświęcona jest także pamięci ofiarom narkotyków.

Podczas kampanii odbywa się dużo imprez sportowych propagujących zdrowy styl życia jak “ Bieg serduszek”, Marsz “Białych Serc” z orkiestrą, koncerty, rozdawanie ulotek,spotkania młodzieży oraz rodziców z byłymi osobami uzależnionymi i z policją, konkursy plastyczne, wydawanie posiłków dla osób bezdomnych i najuboższych w Mławie, liczne programy przygotowane przez przedszkola.
Kampania od początku wpisała się jako stały program wśród szkół i instytucji społecznych, ponieważ w bardzo prosty sposób przemawia do młodych angażując ich do współudziału, a także nie wymaga nakładów finansowych oraz pracy.Przesłanie kampanii oraz jej wielki wymiar społeczny została zauważona przez Telewizję Polską programu I i II, Radio dla Ciebie, Radio Ciechanów.

Bogaty program kampanii oraz pomysłowość w wyrażaniu protestu wobec narkomanii sprawia, że każdego roku Grupa Zalewski Patrol otrzymuje zgłoszenia chęci udziału w kampanii z najdalszych zakątków Polski, ale również ze Szwecji i Kanady.Celem Kampanii jest także zbieranie funduszy podczas kwest , aukcji na budowę hospicjum stacjonarnego w Kuklinie dla dzieci i dorosłych.