PIERWSZA POMOC OFIERZE MROZU

Od 2018 roku,a więc od XIV edycji Kampanii Białych Serc wprowadzamy obowiązek dla wszystkich Koordynatorów Kampanii na przeprowadzenie szkoleń jak udzielić pierwszej pomocy ofierze mrozu. 

1 grudnia 2017 roku nagraliśmy filmik wraz z uczniami Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie oraz Komendą Powiatową Policji w Mławie, który przedstawiamy poniżej i który zgodnie z regulaminem Kampanii Białych Serc musi zostać zaprezentowany dzieciom,młodzieży przynajmniej raz w czasie trwania solidarnego protestu przeciwko narkotykom i przemocy.