Prawa i obowiązki Kampanii

 

 

REGULAMIN KAMPANII BIAŁYCH SERC-

SOLIDARNEGO PROTESTU PRZECIWKO NARKOTYKOM !

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1.Pomysłodawcą Kampanii Białych Serc jest Mariusz Zalewski. Głównym organizatorem Kampanii Białych Serc jest Grupa Zalewski Patrol we współpracy ze Stowarzyszeniem Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.

2.W czasie trwania Kampanii Białych Serc obowiązuje oficjalny plakat Kampanii i spot wykonany przez głównego organizatora Kampanii Białych Serc -Grupę Zalewski.


3.Udział w Kampanii Białych Serc wszystkich uczestników jest bezpłatny,a główny organizator Kampanii Białych Serc-Grupa Zalewski nie pobiera żadnych należności.

4.Grupa Zalewski Patrol jest administratorem programu Kampanii Białych Serc.

5.Partnerami Kampanii Białych Serc są wybrane przez Grupę Zalewski Patrol ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, instytucje, organizacje itp. jednostki, które odpowiedzą pozytywnie na udział w Kampanii poprzez odesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w ustalonym terminie przed rozpoczęciem Kampanii Białych Serc.Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych wyznacza główny organizator Kampanii Białych Serc tj.Grupa Zalewski.

6.Symbolem Kampanii Białych Serc jest białe serduszko.

7.Grupa Zalewski Patrol i Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów dbają o właściwą organizację Kampanii Białych Serc i są jedynymi podmiotami uprawnionymi do akceptacji programu przedstawionego przez Koordynatorów Kampanii Białych Serc.

§ 1 

IDEA KAMPANII

1.Kampania Białych Serc ma na celu propagowanie życia bez narkotyków, skierowana jest głównie do dzieci, młodzieży, rodziców,nauczycieli i wychowawców. Od roku 2011 Kampania Białych Serc skierowana jest na problem osób zaginionych w szczególności dzieci i młodzież. Kampania Białych Serc jest również protestem przeciwko rosnącej liczbie osób uzależnionych i jest poświęcona pamięci ofiarom narkotyków.


 

§ 2

WARUNKI ZGŁOSZENIA

  1.Koordynator Kampanii Białych Serc jest osobą wyznaczoną przez organizację, instytucję zaproszoną do udziału w Kampanii Białych Serc. Zadaniem Koordynatora jest wypełnienie formularza zwanego kartą zgłoszeniową i przekazanie jej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kampaniabs@wp.pl lub listownie na adres  Grupa Zalewski Patrol, 06-500 Mława skrytka pocztowa 87 w terminie widniejącym na karcie zgłoszeniowej.

  2.Koordynatorzy Kampanii Białych Serc w przypadku organizacji jakichkolwiek występów,inscenizacji,programów są zobowiązani przedstawić dokładny program 
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  kampaniabs@wp.pl lub listownie na adres  Grupa Zalewski Patrol, 06-500 Mława skrytka pocztowa 87 w terminie widniejącym na karcie zgłoszeniowej.

§ 3

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KAMPANII

BIAŁYCH SERC
 

   1.12 PAŹDZIERNIK – Start! Rozpoczęcie Kampanii Białych Serc.

  2. Koniec KampaniiBiałych Serc jest zawsze datą ustalano przez głównych organizatorów Kampanii tj. Grupę Zalewski.

  3. Gala podsumowująca Kampanię Białych Serc związaną także z wręczeniem nagród wyznaczona zostaje miesiąc po zakończeniu Kampanii Białych Serc.

 

§ 4

ZOBOWIĄZANIA KOORDYNATORÓW

1.Złożenie podpisu lub wysłanie elektroniczne karty zgłoszeniowej Koordynatora jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego regulaminu.
Koordynatorzy mają obowiązek przesyłać zdjęcia z przebiegu własnych działań Kampanii Białych Serc na adres poczty elektronicznej: 
kampaniabs@wp.pl

   2.W czasie trwania Kampanii Białych Serc Koordynatorzy mają obowiązek używać tylko oficjalnego plakatu jaki zostanie dostarczony pocztą elektroniczną przed rozpoczęciem Kampanii Białych Serc.


   3. Koordynatorzy tworząc własne ulotki w ramach Kampanii Białych Serc mają obowiązek na ulotce lub folderze podać pełną nazwę Kampanii, podać nazwę głównego organizatora Kampanii tj. Grupa Zalewski Patrol zamieszczając także logo organizatora.

   4. Koordynatorzy organizując marsze protestu ulicami miast,wiosek mają obowiązek używać wyłącznie nazwy: MARSZ BIAŁYCH SERC lub MARSZ SOLIDARNEGO PROTESTU BIAŁYCH SERC. Marsze protestu nie powinny być ciche,ale głośne (marsze z orkiestrą, dzieci i młodzież wyposażeni w gwizdki, bębny). Maszerujący powinni trzymać białe balony oraz transparenty z hasłami mówiącymi o szkodliwości zażywania narkotyków.

   5. Koordynatorzy organizując koncerty muzyczne używają wyłącznie nazwy KOŁYSANKA.

   6. Koordynatorzy są zobowiązani do przestrzegania terminu rozpoczęcia i zakończenia Kampanii Białych Serc. Białe serduszka pojawiają się w oknach w dzień rozpoczęcia Kampanii, a zostają zdjęte w dzień po upływie zakończenia Kampanii Białych Serc.

   7. Koordyantorzy przystępując do Kampanii Białych Serc zobowiązani są do zorganizowania programu/szkolenia w trakcie pod nazwą "PIERWSZA POMOC OFIERZE MROZU" opartego na prezentacji filmiku o tym samym tytule wyprodukowanego przez Grupę Zalewski.

   8. Ostatni dzień Kampanii Białych Serc jest poświęcony ofiarom narkotyków oraz tragicznie zmarłym bezdomnym. Jest to dzień kiedy Koordynatorzy nie mogą realizować żadnych programów oprócz „ CIEPŁEGO SERCA PAMIĘCI”. Program „CIEPŁE SERCE PAMIĘCI” powinien być realizowany w godzinach od 19.30 do 21.00. Serce pamięci układamy ze zniczy.

   § 5

   UPRAWNIENIA GŁÓWNEGO ORGANIZATORA KAMPANII BIAŁYCH SERC


   1.Zapraszanie do uczestnictwa w Kampanii Białych Serc.

   2.Koordynacja , przygotowanie i zrealizowanie Kampanii Białych Serc oraz czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.

   3.Prawo do interwencji oraz do wykluczenia z udziału w Kampanii Białych Serc. Koordynatorów organizacji, instytucji które w nieprawidłowy sposób prowadzić będą Kampanię Białych Serc.

   4.Prawo do szerszego zapoznania się z programem, występami
   i imprezami przygotowywanymi. przez Koordynatorów Kampanii Białych Serc.

   5.Posiadanie prawa do akceptacji programów przygotowywanych przez Koordynatorów, prawa do zmian w programach oraz do odrzucania programów bez podania przyczyn.

   6.Relacjonowanie na łamach strony internetowej przebiegu przygotowań do Kampanii Białych Serc, przedstawianie uczestników biorących udział w Kampanii Białych Serc oraz godnych naśladowania metod ich działania.

   7.Wykorzystania materiałów zdjęciowych,filmowych przesyłanych przez Koordynatorów Kampanii Białych Serc w celach reklamowych-spotach i materiałach wysyłanych mediom przez głównego organizatora Kampanii Białych Serc-Grupę Zalewski.

   8.Organizacja gali wręczenia nagród i podziękowań na zakończenie Kampanii Białych Serc.


   Regulamin został zatwierdzony w dniu 6 września 2011 roku.
   Dokonane zmiany: 7 sierpnia 2018 r.