WSPARCIE I SIŁA SOLIDARNEGO PROTESTU PRZECIWKO NARKOTYKOM: