XIV KAMPANIA BIAŁYCH SERC
-EUROPEJSKI SOLIDARNY PROTEST PRZECIWKO NARKOTYKOM I PRZEMOCY !
12-21.X.2018 R.
"100% DLA ŻYCIA"