ELEKTRONICZNA KARTA ZGŁOSZENIOWA

Nie otrzymałeś zaproszenia od ORGANIZATORA? Zgłoś udział swoje instytucji,organizacji w Kampanii Białych Serc wypełniając poniższy formularz. Pamiętaj ! W formularzu wpisz TAK przy pytaniu,czy akceptujesz regulamin Kampanii Białych Serc. Dziękujęmy :-)

Tytuł:
imię Koordynatora:
nazwisko Koordynatora:
tel.kontaktowy:
adres e-mail:
nazwa instytucji lub organizacji:
adres instytucji lub organizacji:
Akceptujesz regulamin Kampanii Białych Serc?:
Pana/Pani wiadomość:
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja